Kuulin, että lapseni on kiusannut muita

Laura Repo, Tiina Haapsalo

KUULIN, ETTÄ LAPSENI ON KIUSANNUT MUITA

Miten en ole huomannut mitään? Miksi lapseni kiusaisi muita – siihen on varmasti joku syy! Ei pidä paikkaansa! Vai pitäisikö hävettää? Olenko epäonnistunut vanhempana?

Vanhemman tunteet

Kiusaaminen herättää vahvoja tunteita. On hyvä tunnistaa millaisia tunteita ja kysymyksiä mieleen nousee, kun kuulee, että lapsi on kohdellut muita ikävästi. Ymmärrettävästi on vaikea hyväksyä sitä, että oma lapsi kiusaisi muita. On myös tavallista selittää asiaa parhain päin. Lapsi kiusasi, koska toinen kiusasi ensin tai, että on hyvä osata pitää puolensa.

Kiusaaminen on monimutkainen ilmiö, ja usein onkin niin, että on vaikea osoittaa kuka on kiusannut ja ketä. Siitä huolimatta viestin on oltava selkeä – ketään ei saa kohdella huonosti missään olosuhteissa. Kiusaamiselle voi olla erilaisia syitä: lapsi on tullut torjutuksi eikä löydä paikkaansa kaveriporukassa tai lapsi on oppinut manipuloimaan muita oman tahtonsa mukaan. Lapsen rankaiseminen tai syyttäminen ei ole ratkaisu näihin monimutkaisiin tilanteisiin.

Mitä sitten pitäisi tehdä?

Ota puheeksi

 • Juttele lapsen kanssa rauhallisesti ilman tunnetiloja. Suuttuminen ja uhkaava käytös ei johda siihen, että lapsi pystyisi kertomaan, miksi hän on kiusannut muita.
 • Kysele onko lapsesi tullut päiväkodin ryhmässä tai hoitopaikassaan muiden torjumaksi.
 • Kysele kaverisuhteista ja ryhmän välisistä kaverisuhteista.
 • Selvitä kokeeko lapsi kuuluvansa porukkaan.
 • Kerro lapselle selvästi ja napakasti, että ketään ei saa kiusata eikä kohdella ikävästi.

Eläytymällä kiinni empatiaan

 • Kerro lapselle millainen käytös loukkaa ja satuttaa toista.
 • Omalla asenteellasi on merkitystä. Jos sinusta on ok, että joku lapsista voidaan sulkea ulkopuolelle, todennäköisesti lapsesi tekee niin.
 • Kaikkia kohtaan on toimittava ystävällisesti, vaikka toinen ei olisi varsinaisesti ystävä.
 • Tunteiden tunnistamista ja itsesäätelyä voi harjoitella myös kotona.

Uskallatko sanoa lapsellesi ei?

 • Lapselle tulee asettaa selkeitä rajoja ja opettaa, miten toisia kohdellaan ja millainen käyttäytyminen on sopivaa. Sitä ei kuitenkaan saa tehdä vihaisesti, uhkaavasti tai pelotellen eikä virheistä saa rangaista.
 • Rajojen asettaminen on lapselle turvallista.
 • Kiusaaminen pienten lasten parissa usein loppuu siihen, että aikuiset kertovat selvästi, että näin ei saa toimia.
 • Vaikka kiusaamiselle näyttäisi olevan syy, esimerkiksi torjunta, se tulee silti kieltää.

Hyvän kaverin tavat

 • Tehkää sopimuksia siitä, miten toimitte jatkossa.
 • Voitte sopia, että aikuiset keskustelevat keskenään ja auttavat lasta pääsemään ryhmään myönteisin keinoin.
 • Voitte tehdä kättä päälle sopimuksen, että vastedes toimitaan reilun kaverin pelisäännöillä.