Opas

Tiina Haapsalo, Katri Kirkkopelto, Laura Repo

Mun ja sun juttu!

Lasten sosiaalisten taitojen vahvistaminen kiusaamisen ehkäisyssä

Koko 210 x 295 mm, 88 sivua

ISBN 978-952-288-375-9

Tilaukset:

www.lastenkeskus.fi

 

Miten tukea lasten vuorovaikutustaitojen kehittymistä ja tunnetaitojen hallintaa? Mitkä ovat hyvät toimintamallit ennaltaehkäistä ja havainnoida kiusaamista sekä puuttua siihen? Miten toimia vanhempien kanssa, jos heidän lastaan kiusataan tai lapsi kiusaa muita?

 

Opas muodostaa kokonaisuuden yhdessä kuvakirjan kanssa. Oppaan teemoittain avautuvat aukeamat tarjoavat monipuolisen ja toiminnallisen tavan käsitellä kiusaamisen ehkäisyyn liittyviä tekijöitä lasten vertaisryhmässä.  Opas sisältää draamaharjoituksia, kuvallisia tehtäviä ja leikkejä.

 

 

Kasvattajille ja kotiväelle suunnatut tietotekstit avaavat teemoja syvällisemmin.

 

 

 

Teemakokonaisuuksia:

 • Uuden edessä
 • Tunne lapsi
 • Paikka ryhmässä
 • Kun ei pääse mukaan
 • Kiukuttaa!
 • Surulle tilaa
 • Saa lohduttaa
 • Yhteinen leikki
 • Miksi lapsi kiusaa
 • Kiusattuna
 • Apua kiusatulle
 • Ratkaistaan riita yhdessä
 • Yksinkin voi leikkiä
 • Yhteiset pelisäännöt
 • Apua kiusaajalle
 • Lupa olla kiusaamatta