PIKI-koulutus

– PIKI-toimintamallin avaaminen
– kiusaamisen ilmiön käsitteistäminen
– kiusaamisen ehkäisyn merkityksen avaaminen
– kodin ja lapsen päivähoidon/kerhon yhteistyön merkityksen ymmärtäminen
PIKI-koulutukset ovat usein useamman tahon (seurakunta+kunta) yhteiskoulutuksia. Myös vanhempainillat ovat olleet teeman kannalta antoisia.
Koulutuskokonaisuuksien kesto ja laajuus vaihtelee järjestäjien tarpeiden ja toivomuksien mukaan.
– 3-4 tuntia
– päivän mittaisia
– useamman päivän kokonaisuuksia
PIKI-koulutus sisältää runsaasti asiatietoa, mutta myös toiminnallisia malleja PIKI-kuvakirjan sekä oppaan käytöstä.
Koulutuksista lisätietoja ja koulutusten tilaukset:

Tiina Haapsalo

tiina.haapsalo@nuorikirkko.fi